Узагальнення судової практики

Витяг з узагальнення Про практику застосування судами законодавства, що регулює матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю

Витяг з узагальнення Про практику розгляду судами справ про оспорювання рішень Міжнародного комерційного арбітражного суду України при Торгово-промисловій палаті України та про визнання та виконання рішень міжнародних та іноземних арбітражів

Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ (проваджень) щодо зайняття гральним бізнесом за 2013-2014 роки

Узагальнення судової практики забезпечення права на захист у кримінальному провадженні (витяг)

Узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов'язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах (витяг)

Узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності на житловий будинок (витяг)

Про судову практику застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (витяг)

Витяг з узагальнення про практику розгляду судами цивільних справ із застосуванням Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року (Гаазька Конвенція)

Узагальнення судової практики здійснення кримінального провадження на підставі угод

Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (витяг)

Витяг з узагальнення про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні

Узагальнення судової практики застосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах статей 3, 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року

Узагальнення судової практики судів першої та апеляційної інстанцій у справах стосовно осіб, які тримаються під вартою, судове провадження щодо яких триває понад 6 місяців

Аналіз судової практики застосування Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків"

Витяг з узагальнення судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

 
 
 

Узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки у 2010-2011 роках

Аналіз судової практики у справах про відшкодування моральної шкоди, завданої у зв'язку з ушкодженням здоров'я під час виконання трудових обов'язків

Витяг з узагальнення про практику розгляду судами окремих категорій спорів, що виникають із договору найму жилого приміщення (статті 61-71 Житлового кодексу України)

Узагальнення судової практики про застосування судами кримінально-процесуального законодавства при призначенні судових експертиз і використання їх висновків у кримінальному судочинстві у 2010 році

 
 
 
 
 
Меню
Контакти:
Графік роботи:
Судовий збір
Офіційне видання