Окремі вимоги до порядку подання касаційної скарги

У судовій практиці іноді виникають проблемні питання, пов’язані із недотриманням вимог при оформленні та подачі касаційних скарг.

Відповідно до статті 326 Цивільного процесуального кодексу України, статті 427 Кримінального процесуального кодексу України, якими передбачено вимоги до касаційної скарги, та статті 387 Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року, якою визначено порядок касаційного оскарження, до касаційної скарги повинні додаватися копії оскаржуваних судових рішень.

Вимоги до оформлення копій судових рішень встановлено Інструкцією з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 року № 173 (Інструкція).

Пунктом 13.7. Інструкції встановлено, що копії судових рішень мають бути належним чином оформлені та засвідчені відбитком гербової печатки суду. Якщо копія судового рішення складається з кількох аркушів, вона має бути прошнурована нитками на п’ять проколів, а на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом судді, працівника апарату суду, засвідчена відбитком гербової печатки суду із зазначенням кількості зшитих аркушів.

З урахуванням викладеного копії судових рішень, що додаються до касаційної скарги, повинні відповідати зазначеним вимогам.

Меню