Забезпечення незалежності, якості та ефективності правосуддя є одним із головних завдань голови суду

24.11.2016 15:50

Захист незалежності й безсторонності суддів та суду є головним завданням голів судів, адже верховенства права неможливо досягти без незалежності судової влади в цілому та кожного окремого судді.

Про роль голів судів у європейських державах, українську практику реформування обсягу їх повноважень, та, зрештою, досягнення балансу між механізмами, які дозволяють керувати роботою суду, і незалежністю судді, розмірковували учасники круглого столу «Роль та повноваження голів судів: новий Висновок Консультативної ради європейських суддів та досвід судової реформи в Україні», який відбувся 23 листопада 2016 року у м. Києві.

Участь у заході взяли голова та судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних судів, судів першої інстанції, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Ради суддів України, представники Національної школи суддів України, Державної судової адміністрації, міжнародних і громадських організацій, а також експерти Ради Європи.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ представляли Голова Борис Гулько, суддя Валентина Висоцька, заступник керівника апарату – начальник науково-експертного управління Расім Бабанли та начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Михайло Вайнагій.

Взаємовідносини голів судів з іншими суддями мають будуватися на основі принципу «primus inter pares» (перший серед рівних). На цьому наголосив у вступному слові Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк. Заступник Глави Адміністрації Президента України Олексій Філатов висловив переконання, що повноваження голови суду – це не лише представництво інтересів суду зовні, а й ефективне функціонування установи загалом та вдосконалення якості правосуддя.

Голова ВССУ Борис Гулько у свою чергу зауважив, що експертна допомога, зокрема у питаннях реформування обсягу повноважень голів судів, є надзвичайно важливою, адже вона допомагає оцінити законодавчі ідеї з позицій  їх відповідності європейським та міжнародним стандартам у сфері правосуддя.

Зі вступними промовами також виступили Голова Вищого господарського суду України Богдан Львов, заступник Голови Вищого адміністративного суду України Михайло Смокович, Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко та Голова Департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Ханна Юнкер.

Новий Висновок № 19 Консультативної ради європейських суддів «Про роль голів судів» презентував співголова Секретаріату Консультативної ради європейських суддів та Консультативної ради європейських прокурорів Арташес Мелікян.

У документі, зокрема, проаналізовано питання, що стосуються  ролі голів судів та їх повноважень.

Голова суду виконує представницькі та юрисдикційні функції, а також щодо забезпечення здійснення правосуддя й ефективної роботи суду. Однак як досягти балансу між повноваженнями голів судів та незалежністю самих суддів? Надзвичайно важливо, наголосив Арташес Мелікян, щоб голови судів були наділені повноваженнями у сфері моніторингу стану дотримання розумних строків розгляду справ та вжиття певних заходів реагування у разі їх недотримання. Разом з тим, вони мають поважати принцип суддівської незалежності. Крім того, мають бути прикладом для своїх колег, особливо в питаннях етики та професійної поведінки.

Арташес Мелікян поінформував, що в європейських країнах існує загальна тенденція розширення управлінської функції, що є результатом вимоги суспільства стосовно покращення якості суддівських послуг. Зокрема, голови судів повинні мати можливість вирішення бюджетних та кадрових питань. Крім того, роль голів судів у розподілі бюджетних коштів має бути значною, якщо не вирішальною.

Водночас голова суду має виконувати представницькі повноваження та виступати комунікатором між судовою установою і засобами масової інформації. Однак інформація має надаватися з належним урахуванням презумпції невинуватості особи, права на справедливий суд і на повагу до приватного й сімейного життя.

Експерт також ознайомив присутніх з особливостями кваліфікаційних вимог, оцінкою роботи голів судів, строку перебування на посаді у європейських країнах, зауваживши, що практика держав-членів Ради Європи  щодо перебування та обрання чи призначення голів є різною. За його словами, цей строк може коливатися від двох до семи років. У деяких країнах голови судів можуть залишатися на цій посаді до досягнення пенсійного віку. Важливим стандартом, зазначив доповідач, має стати наявність механізму дострокового відсторонення від посади.

Ярослав Романюк зупинився на питаннях, що стосуються порядку обрання голів судів та їх повноважень, інституцій, які їх призначають, та строку перебування на посаді. Крім того, він проаналізував вітчизняну практику реформування обсягу повноважень голів судів.

На ролі та повноваженнях голів судів касаційних інстанцій у своїх виступах зосередили увагу Борис Гулько та Михайло Смокович.

На думку Бориса Гулька, необхідним є пошук певного стандарту, який би забезпечив збалансоване визначення прав та обов’язків голови суду і їх співвідношення із загальними засадами здійснення правосуддя. Не менш важливим та неоднозначним є питання порядку обрання голови суду, оскільки неналежне врегулювання цього процесу може мати негативний вплив на діяльність суду в цілому.

Адміністративна посада голови суду істотно відрізняється від посади судді, однак повнота розуміння цього твердження настає лише для тих, хто відповідну посаду обійняв, переконаний Голова ВССУ. Таким чином, нагальною є необхідність існування певних практичних орієнтирів, які б могли використовуватись як досвідченими, так і менш досвідченими головами судів, стандартизовано.

Борис Гулько відзначив, що, серед іншого, обов’язковою передумовою досягнення завдань, які постають перед головою суду, є його особисте лідерство: «На моє переконання, досягнення успіху у реалізації своїх повноважень неможливе без таких якостей, як особиста організованість, дисциплінованість, комунікабельність, конструктивне реагування на критику, пошук точок дотику у конфліктних ситуаціях, які є неминучими у професійних колективах. Завдяки цим якостям можуть бути знайдені неформальні способи адекватного реагування на завдання, проблеми, що у результаті дасть змогу забезпечити належне функціонування суду відповідно до його основних завдань».

Голова ВССУ також зауважив, що певне посилення чи наповнення статусу голови суду додатковими повноваження не можна вважати самоціллю, оскільки їх використання має слугувати іншій більш загальній меті – забезпечення незалежності суддів та суду, а також сприяння, наскільки це можливо, реалізації фундаментальних прав осіб, які звертаються до суду. 

Голова Апеляційного суду Запорізької області, член Консультативної ради європейських суддів від України Віктор Городовенко проаналізував відповідність положень закону щодо повноважень голів апеляційних судів рекомендаціям Висновку Консультативної ради європейських суддів. Серед іншого він зауважив, що для швидкого реагування на зовнішні виклики необхідно створити координаційний дорадчий орган. Так, в багатьох країнах таким органом є Рада голів.

Про особливості здійснення повноважень головами судів на сході України доповів Голова Апеляційного суду Донецької області Олександр Агеєв. Він відзначив, що головам судів, які здійснюють повноваження в умовах збройної агресії, необхідні законодавчі інструменти, які дозволять приймати відповідні рішення оперативно.

Ознайомлення із ключовими положеннями Висновку Консультативної ради європейських суддів про роль голів судів у світлі судової реформи в Україні, а також обмін досвідом та знаннями в рамках проведеного круглого столу має важливе значення для запровадження найкращих європейських практик та вдосконалення інституту голови суду.

 

Висновок № 19 Консультативної ради європейських суддів «Про роль голів судів»: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_en.asp

 

 

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення