ВССУ надав судам методичну допомогу щодо розгляду цивільних і кримінальних справ

26.12.2016 12:07

23 грудня 2016 року відбулися збори суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Відповідно до пунктів 6 і 7 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 2 червня 2016 року «Про судоустрій і статус суддів» ВССУ діє в межах повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов’язки і гарантії суддів, у тому числі ВССУ, визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» (2010 року).

На зборах було заслухано інформацію про підготовлені у відповідному порядку судовими палатами ВССУ матеріали щодо надання методичної допомоги судам.

Заслухавши інформацію судді, секретаря пленуму ВССУ Дмитра Луспеника, збори суддів затвердили узагальнення, аналізи, інформаційні листи щодо судової практики у цивільних справах:

–   про застосування судами під час розгляду цивільних справ Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей;

–   про розгляд судами процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах;

–   про окремі питання, що виникають під час застосування судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»;

–   про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;

–   про деякі питання, пов’язані з відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупованій території і в зоні АТО;

–   про приватизацію житлового фонду та гуртожитків.

Під час засідання зборів також було заслухано інформацію заступника Голови ВССУ Станіслава Кравченка та затверджено узагальнення, аналізи, інформаційні листи щодо судової практики у кримінальних справах:

–    про здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх;

–    щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування;

–    щодо здійснення апеляційним судом процесуального повноваження щодо призначення нового розгляду в суді першої інстанції;

–    щодо розгляду процесуальних питань, які вирішуються під час виконання судових рішень;

–    щодо вирішення питань, пов’язаних із застосуванням запобіжного заходу у виді тримання під вартою у контексті порушення статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, встановленого у рішенні ЄСПЛ «Чанєв проти України».

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення