Відмова у поновленні процесуального строку, пропущеного на один день, порушує принцип пропорційності між застосованим заходом та переслідуваною метою

02.10.2017 12:18

Відповідно до положень ст. 1 ЦПК України завданнями цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Визнаючи апеляційну скаргу неподаною, апеляційний суд виходив із того, що встановлений ухвалою суду п’ятиденний строк для усунення недоліків закінчився, а судовий збір заявник доплатив з пропуском строку на один день.

Колегія суддів ВССУ не погодилась з таким висновком суду і дійшла такого правового висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 297 ЦПК України до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 295 цього Кодексу, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.

Гарантоване ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право на справедливий суд включає в себе принцип доступу до суду, ефективність якого обумовлюється тим, що особі має бути забезпечена можливість звернутися до суду за вирішенням певного питання, і що держава не повинна чинити правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

У своїй практиці Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував, що право на доступ до суду, закріплене у ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не є абсолютним: воно може бути піддане допустимим обмеженням, оскільки вимагає за своєю природою державного регулювання. Воно може підлягати законним обмеженням, таким, наприклад, як передбачені законом строки давності, заходи забезпечення позову, нормативне регулювання процедури розгляду питання.

Застосувавши передбачені ч. 2 ст. 121 ЦПК України наслідки до апеляційної скарги заявника, апеляційний суд не зазначив в ухвалі, чи дотримана у випадку повернення апеляційної скарги з підстав пропуску строку на усунення її недоліків на один день пропорційність між застосованим заходом та переслідуваною метою, якою є захист порушених прав заявника (ст. ст. 1, 3, 4 ЦПК України), в аспекті дії положень ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Із повним текстом ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у цій справі (№6-3258 св 17) можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

 

 

 

 

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення