У ВССУ проаналізовано результати роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та окреслено завдання на 2017 рік

03.02.2017 16:04

3 лютого 2017 року відбулося засідання пленуму ВССУ, під час якого було заслухано та обговорено інформацію про стан здійснення правосуддя у 2016 році й визначено основні напрями діяльності на 2017 рік.

Про основні показники роботи судів, які характеризують стан здійснення правосуддя в державі, доповів суддя, секретар пленуму ВССУ Дмитро Луспеник.

Він наголосив, що судова система, слідуючи загальному для всієї державної влади принципу підзвітності суспільству, повинна інформувати громадян про діяльність судів, стан здійснення судочинства, кількісні та якісні показники роботи. Обговорюючи результати здійснення правосуддя через призму підвищення його якості, судді повинні проаналізувати виявлені недоліки та віднайти способи їх усунення.

Секретар пленуму ВССУ поінформував учасників засідання про роботу місцевих, апеляційних судів та ВССУ у 2016 році, зокрема про кількісні та якісні показники розгляду справ та матеріалів, кадрове забезпечення судів та навантаження на суддів. Так, у 2016 році до місцевих загальних судів надійшло понад 2 мільйони 658 тисяч справ і матеріалів. Всього на розгляді у 2016 році перебувало майже 2 млн. 931 тис. справ і матеріалів. Порівняно з 2015 роком кількість справ, які надійшли на розгляд місцевих судів, зменшилась на майже 2 %.

Така тенденція обумовлена зменшенням надходження цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення. Водночас кримінальних справ (проваджень) надійшло майже на 15 відсотків більше ніж у попередньому році.

Середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду у 2016 році становило 107 справ і матеріалів. Проте, за умови заповнення вакантних посад у місцевих загальних судах відповідно до штатної чисельності показник середньомісячного навантаження становив би 55 справ і матеріалів.

На розгляд до апеляційних судів у 2016 році надійшло близько 294 тис. справ і матеріалів, що майже на 2 відсотки менше у порівнянні з аналогічними показниками у 2015 році. Середньомісячне надходження на суддю апеляційного суду у 2016 році становило 27 справ і матеріалів. За умови повної штатної укомплектованості апеляційних судів, зазначений показник становив би 17 справ і матеріалів.

Дмитро Луспеник відзначив також, що загрозливих масштабів набуває проблема кадрового забезпечення судів, яка суттєво впливає на своєчасність, ефективність судового захисту, навантаження на суддів та ставиться під загрозу дотримання права людини на справедливий суд.

Секретар пленуму ВССУ ознайомив присутніх із результатами роботи ВССУ у звітному періоді, зазначивши, що у 2016 році до ВССУ надійшло 75 тис. матеріалів, які розглядаються у касаційному порядку. Розглянуто 68 тис. справ і матеріалів, або 81 відсоток справ та матеріалів, що перебували на розгляді.

У 2016 році середньомісячне навантаження на суддів судової палати у цивільних справах становило 124 справи та матеріали, що на 9 відсотків більше, порівняно з 2015 роком, середньомісячне навантаження на суддів судової палати у кримінальних справах у 2016 році – 32 справи і матеріали, що майже на 6 відсотків менше порівняно з 2015 роком.

Аналізуючи якість розгляду судами кримінальних, цивільних справ у 2016 році Дмитро Луспеник зазначив, що ВССУ поряд із забезпеченням перегляду справ у касаційному порядку, має вжити заходів, спрямованих на покращення якості здійснення правосуддя судами нижчих рівнів. Насамперед слід зосередитися на проблемних питаннях забезпечення єдності судової практики у справах про адміністративні правопорушення.

Секретар пленуму ВССУ також акцентував увагу на питаннях дотримання розумних строків судового розгляду.

Окремо Дмитро Луспеник доповів інформацію про роботу Пленуму ВССУ.

На переконання доповідача, найважливішим аспектом забезпечення якості здійснення правосуддя є усвідомлення суддями головного призначення та завдання суду, яким є практична реалізація закріпленого в статті 8 Конституції України принципу верховенства права. Саме верховенство права – глобальний ідеал та одна з найвищих демократичних цінностей, яка повинна проявлятися в щоденній діяльності судів.

Про діяльність судової палати у кримінальних справах ВССУ та заходи, спрямовані на вдосконалення розгляду кримінальних справ, доповів заступник Голови ВССУ Станіслав Кравченко.

У 2016 році на розгляді суддів судової палати у кримінальних справах ВССУ перебувало майже 15,7 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань та матеріалів кримінального провадження, з яких по суті розглянуто 12,8 тис. справ і матеріалів кримінального провадженнях. Крім того, за звітний період до суду надійшла 431 заява про перегляд судових рішень у кримінальних справах Верховним Судом України, із них допущено до провадження 46 заяв. Верховний Суд України, переглянувши 41 ухвалу ВССУ, скасував лише 9 ухвал, що становить 2,1 % від загальної кількості заяв про перегляд, що надійшли до Верховного Суду України.

Станіслав Кравченко детально проаналізував випадки істотного порушення норм процесуального права.

Він також поінформував про здійснені судовою палатою заходи з метою поліпшення якості судових рішень судів усіх рівнів.

Щодо кола завдань, запланованих судовою палатою у кримінальних справах на 2017 рік, Станіслав Кравченко відзначив такі: посилення контролю за якістю судових рішень, забезпечення систематичного аналізу стану оперативності та якості розгляду кримінальних проваджень (справ); активізація діяльності щодо надання судам першої та апеляційної інстанцій постійної та належної методичної допомоги у застосуванні чинного законодавства; закінчення роботи над проведенням узагальнень судової практики з ряду актуальних питань; прийняття активної участі у законопроектній роботі.

Про підсумки роботи судів цивільної юрисдикції загалом та роботу судової палати у цивільних справах ВССУ упродовж 2016 року поінформувала заступник Голови ВССУ Марина Червинська.

У 2016 році на розгляді місцевих загальних судів перебувало 1 млн 199 тис. справ і матеріалів цивільного судочинства, із них надійшло 1 млн 005 тис., що на 17,2 % менше порівняно з 2015 роком, розглянуто понад 964 тис. справ і матеріалів.

Апеляційними судами упродовж 2016 року переглянуто понад 79 тис. судових рішень у цивільних справах, із них залишено без змін 40,9 тис. судових рішень, або 51,8 % загальної кількості переглянутих, понад 33 тис., або 41,8 % – скасовано та 5,1 тис., або 6,4 % – змінено.

Підсумовуючи роботу судової палати у цивільних справах ВССУ, Марина Червинська зазначила, склад судової палати у цивільних справах ВССУ у минулому році зазнав суттєвих змін. Так, станом на початок 2016 року в палаті працювали 49 суддів. Однак у четвертому кварталі 2016 року здійснювали правосуддя – 34 судді.

Середньомісячне надходження на кожного фактично працюючого суддю судової палати у цивільних справах у звітному періоді становило 123,9 справ і матеріалів, що на 8,8 % більше порівняно з 2015 роком.

У провадженні суду з урахуванням витребуваних справ перебувало 68,2 тис. касаційних скарг, справ, заяв та клопотань, що розглядаються в порядку цивільного судочинства. У звітному періоді скасовано 5,2 тис. рішень, ухвалених місцевими загальними та апеляційними судами, що становить 16,3 % касаційних скарг, які надійшли на ці рішення (31,6 тис.).

У звітному періоді, зазначила Марина Червинська, ВССУ забезпечував надання методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм матеріального і процесуального законодавства та виконання заходів щодо підвищення кваліфікації суддів із цих питань. Крім того, надано 11 рекомендаційних роз’яснень щодо застосування судами законодавства при розгляді цивільних справ, підготовлено і надіслано апеляційним судам 3 інформаційні листи, здійснено 6 узагальнень судової практики, започатковано практику проведення стажування суддів апеляційних судів у судовій палаті ВССУ.

Суддя, вчений секретар Науково-консультативної ради ВССУ Олег Ткачук поінформував членів пленуму про роботу НКР у 2016 році.

Він повідомив, що під час пленарного засідання НКР 25 березня 2016 року було затверджено План роботи Ради на 2016-2017 роки, обговорено проект постанови пленуму ВССУ «Про судову практику розгляду кримінальних проваджень, пов’язаних із постановленням суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (стаття 375 КК України)», механізм реалізації питання Плану роботи НКР ВССУ, а також проведено роботу в секціях.

Секції НКР, науковці, судді ВССУ  активно працювали протягом звітного періоду, у тому числі у складі робочих груп, результатом чого є напрацювання пленуму, які прийняті у 2016 році, зокрема, це узагальнення судової практики з найбільш складних категорій справ та відповідні постанови пленуму.

Подальша робота НКР, підкреслив Олег Ткачук, здійснюватиметься відповідно до Плану роботи Ради на 2016-2017 роки, однак, безумовно, залежатиме від результатів проведення судової реформи.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови ВССУ, його заступників, суддів, пленум ВССУ прийняв постанову «Про підсумки роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році та завдання на 2017 рік», відповідно до якої головам місцевих і апеляційних судів цивільної та кримінальної юрисдикцій необхідно здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ; аналізувати причини помилок, які допускають судді під час здійснення правосуддя; сприяти забезпеченню прав громадян на доступ до правосуддя; посилити роботу з упровадження в діяльність відповідних судів міжнародних стандартів у сфері судочинства, захисту прав та свобод людини, активніше застосовувати в судових рішеннях практику ЄСПЛ.

Відповідно до постанови було визначено основні напрями діяльності ВССУ на 2017 рік. Зокрема, прийнято рішення: аналізувати та доводити до відома суддів причини скасування Верховним Судом України судових рішень ВССУ та вживати заходів з метою усунення причин скасування; провести узагальнення судової практики, підготувати відповідні постанови пленуму щодо застосування судами законодавства з метою забезпечення єдності судової практики; надавати методичну та практичну допомогу судам нижчого рівня; продовжити роботу щодо вивчення, дотримання та виконання антикорупційного, люстраційного, судоустрійного законодавства.

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення