Суддя ВССУ Олег Ткачук: «Касаційний перегляд у кримінальному процесі. Сьогодення та законодавчі новації»

19.12.2016 14:37

Питання касаційного перегляду у кримінальному процесі та законодавчі нововведення, які дають можливість зробити судовий процес більш ефективним та справедливим, стали темою виступу судді, вченого секретаря Науково-консультативної ради ВССУ Олега Ткачука на VI щорічному форумі Асоціації адвокатів України з кримінального права та процесу, що відбувся 16 грудня 2016 року.

Реформування законодавства про судоустрій та статус суддів, внесення змін до Конституції України в частині правосуддя призвели до певного переосмислення завдань і функцій судів в Україні, – наголосив Олег Ткачук,  оскільки ними передбачено суттєві новели у порядку призначення, процедурі формування й оновлення суддівського корпусу, системи судоустрою та процесуальних кодексів.

Закони, ухвалені у 2016 році, відкривають надзвичайно широкі можливості для вдосконалення судової процедури у всіх юрисдикціях, зазначив доповідач. Новації дають можливість зробити судовий процес більш ефективним, справедливим і відкритим для досудових процедур врегулювання конфліктів, альтернативного вирішення спорів, демократизації судового процесу.

Останні роки спостерігається суттєва гуманізація матеріального права, зміна завдань і мети кримінально-процесуальної діяльності, формуються нові підходи до процедури здійснення правосуддя, що обумовлено потребою забезпечити належне дотримання прав і свобод людини та сприйняттям загальносвітових досягнень у сфері правосуддя.

За словами Олега Ткачука, до 1992 року існували такі види покарань, як заслання і вислання. На початок 2007 року в Україні щороку притягувалося до кримінальної відповідальності близько 200 тис. осіб. Біля чверті з них – майже 50 тис.  – отримували покарання у вигляді позбавлення волі. До того ж в установах виконання покарань перебувало на той час близько 160 тис. осіб. Змінилася ситуація станом на 1 лютого 2014 року – вже 98 162 особи відбували покарання у виді позбавлення волі у виправних і виховних колоніях (а також перебували у лікувальних закладах при цих установах). Станом на 1 липня 2015 року у 148 установах кримінально-виконавчої служби, які підконтрольні українській владі, перебувало 71327 осіб. Таким чином, підкреслив Олег Ткачук, кількість людей, які утримуються за вироками судів у місцях позбавлення волі, за останні 7–8 років зменшилася більше ніж удвічі.

З 1961 року кримінально-процесуальне законодавство зазнало суттєвих змін, що були спрямовані на реалізацію вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, – зазначив доповідач. – Водночас внесення доповнень до процесуального закону не забезпечувало повною мірою створення сучасного нормативного акта, який ефективно виконував би завдання захисту прав і законних інтересів осіб та забезпечував кримінальне переслідування злочинців.

Відтак 13 квітня 2012 року було прийнято Кримінальний процесуальний кодекс України, який виходячи із головного завдання кримінального судочинства – захисту прав, свобод та законних інтересів людини, встановив нову систему засад, функцій, процедури, стадій, етапів, процесуальних інститутів у кримінальному провадженні.

На думку судді ВССУ, КПК України є доволі прогресивним та демократичним. Разом з тим подальше підвищення ефективності норм процесуального права, їх гармонізація та уніфікація,  стане  логічним кроком на шляху проведення судової реформи.

Аналізуючи особливості касаційного перегляду, Олег Ткачук, серед іншого, звернув увагу, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ переглядає близько 18-20 тис. касаційних скарг, справ, матеріалів кримінального провадження на рік. Крім того, він розповів про завдання, які стоять перед судом касаційної інстанції при перегляді кримінальних справ в порядку касаційного провадження, порядок подання та розгляду касаційних скарг.

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення