Під час робочої наради з головами апеляційних судів обговорено результати роботи судів загальної юрисдикції у 2016 році

02.02.2017 17:31

У ході робочої наради керівництва ВССУ з головами апеляційних судів областей та Апеляційного суду міста Києва, що відбулася 2 лютого 2017 року, було проаналізовано стан здійснення судочинства судами цивільної і кримінальної юрисдикцій у 2016 році.

Голова ВССУ Борис Гулько звернув увагу на статистичні показники, які характеризують стан здійснення правосуддя, а також якість роботи судів загальної юрисдикції у звітному році.

Він повідомив, що у 2016 році до місцевих загальних судів надійшло понад 2 мільйони 658 тисяч справ і матеріалів. Загалом на розгляді у 2016 році перебувало майже 2 млн. 931 тис. справ і матеріалів.

Порівняно з 2015 роком кількість справ, які надійшли на розгляд місцевих судів, зменшилась майже на 2 %.

Така тенденція обумовлена зменшенням надходження цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення. Водночас кримінальних справ (проваджень) надійшло майже на 15 % більше, ніж у попередньому році.

Середньомісячне надходження на суддю місцевого загального суду у 2016 році становило 107 справ і матеріалів. За умови заповнення вакантних посад у місцевих загальних судах відповідно до штатної чисельності показник середньомісячного навантаження становив би 55 справ і матеріалів.

На розгляд до апеляційних судів у 2016 році надійшло близько 294 тис. справ і матеріалів, що майже на 2 % менше у порівнянні з аналогічними показниками у 2015 році.

Окремо Борис Гулько зупинився на результатах перегляду справ у касаційному порядку.

На розгляд до ВССУ у 2016 році надійшло майже 75 тис. касаційних скарг, справ, заяв, клопотань, що на 1,6 % менше порівняно з 2015 роком.

У результаті касаційного перегляду судових рішень у цивільних справах скасовано понад 16 % рішень і близько 12 % ухвал місцевих та апеляційних судів, від загальної кількості касаційних скарг, що надійшли на ці судові рішення.

Кількість скасованих вироків за результатами касаційного перегляду кримінальних справ (проваджень) дещо зросла – у 2015 році цей показник становив 40 %, у 2016 році – 41 %.

Також Голова ВССУ звернув увагу на питання дотримання розумних строків судового розгляду цивільних та кримінальних справ, що зумовлена як об’єктивними обставинами – надмірне навантаження на суддів, наявність незаповнених вакантних посад, закінченням у суддів повноважень, так і суб’єктивними факторами, в тому числі неналежною організацією суддями своєї роботи, необґрунтованими відводами (самовідводами) суддів. Така ситуація призводить до порушення права на справедливий суд та ставить під загрозу розгляд справи в конкретному суді.

Борис Гулько закликав керівників апеляційних судів проаналізувати та обговорити із суддями місцевих та апеляційних судів шляхи вирішення питань якості здійснення правосуддя, зокрема у справах, рішення в яких не підлягають касаційному перегляду.

Заступник Голови ВССУ Станіслав Кравченко, виступаючи на нараді, зауважив, що в цілому діяльність судів загальної юрисдикції у звітному періоді здійснювалася відповідно до конституційних засад судочинства і була спрямована на забезпечення захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства та держави. Разом з тим, результати аналізу судової практики свідчать про наявність істотних недоліків в організації та здійсненні судочинства в судах першої та апеляційної інстанцій, що вкрай негативно позначається на оперативності та якості здійснення правосуддя.

Доповідач звернув увагу на актуальні проблеми, зокрема, що стосуються матеріально-технічного та кадрового забезпечення судів. За його словами, останнім часом досить загрозливих масштабів набуває питання кадрового забезпечення судів, що суттєво впливає на своєчасність, ефективність судового захисту та навантаження на суддів.

Станіслав Кравченко також навів приклади конкретних справ та відповідних порушень, які допускають суди першої та апеляційної інстанцій. Він звернув увагу голів апеляційних судів на необхідність забезпечення єдності судової практики, зокрема у контексті змін до законодавства.

Так, на сьогодні відсутня єдність судової практики застосування частини 5 статті 72 Кримінального кодексу України (Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання»). Суди, на жаль, по-різному інтерпретують і застосовують положення законів. Водночас, заступник Голови ВССУ наголосив, що напрацювання єдиних підходів до застосування законодавства є однією з фундаментних засад здійснення судочинства.

Секретар кваліфікаційної палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Станіслав Щотка також звернув увагу присутніх на проблему кадрового забезпечення судів, особливо судів апеляційної інстанції. За його словами, на сьогодні в Україні є місцеві суди, які взагалі не мають жодного судді. У більш ніж 70 судах працює 1 суддя, в 120 – менше 40% штату, приблизно в 300 судах – менше половини суддів.

Така критична кадрова ситуація, зауважив він, безумовно, впливає на навантаження на суддів, строки розгляду справ та якість судових рішень. 

Щодо діяльності ВККС у цьому напрямі, Станіслав Щотка поінформував, що Комісія планує розпочати добір кандидатів на посади суддів. Його оголосять для юристів, які відповідають вимогам до кандидатів, та помічників суддів з досвідом роботи не менше трьох років. Він також розповів про варіанти правового вирішення ситуації, що склалася навколо кандидатів на посаду судді третього добору, а також перспективи проведення чергового.

Актуальним завданням, яке на сьогодні стоїть перед Комісією, зазначив доповідач, є також оцінювання професійного рівня суддів. Спільно з Державною судовою адміністрацією України планується обладнати навчальні класи, де, власне, й проводитиметься процедура оцінювання.

Про обсяги видатків судової системи у 2017 році, питання виплати винагороди присяжним, матеріально-технічне забезпечення судів доповів Голова Державної судової адміністрації України Зеновій Холоднюк.

Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко звернула увагу на окремі організаційні моменти підготовки до ХІV позачергового з’їзду суддів України, що відбудеться 14-15 березня 2017 року. Також вона наголосила на необхідності дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів.

Учасники заходу обговорили й інші організаційні складнощі в роботі судів, зокрема, щодо необхідності відповідного реагування органів державної влади на випадки спроб тиску і залякування суддів під час здійснення ними професійної діяльності, а також технічного обладнання приміщень для розгляду справ, які містять матеріали з грифом «таємно».

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення