Недотримання належної процедури при вирішенні процесуального питання потягло за собою суддівську помилку і, як наслідок, скасування судового рішення

31.03.2017 11:44

Відповідно до ст. 129 Конституції України, ст. 13 ЦПК України однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного оскарження рішення суду, а відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод таке конституційне право повинно бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими та належно здійсненими.

Можливість (право) оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою права особи на судовий захист. Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина (абзац 3 пп. 3.1 п. 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007).

Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою на рішення районного суду на підставі ч. 3 ст. 297 ЦПК України, суддя апеляційного суду виходив із того, що заявник звернулася до суду з апеляційною скаргою з пропуском строку на апеляційне оскарження та в клопотанні про поновлення такого строку не навела переконливих доводів та належних доказів на підтвердження поважності причин пропуску процесуального строку.

Колегія суддів ВССУ не погодилась з таким висновком суду і дійшла такого правового висновку.

Частиною 3 ст. 297 ЦПК України передбачено, що апеляційна скарга залишається без руху також у випадку, якщо вона подана після закінчення строків, установлених статтею 294 Кодексу, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними. При цьому протягом тридцяти днів з моменту отримання ухвали особа має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або вказати інші підстави для поновлення строку.

Якщо заяву не буде подано особою в зазначений строк або вказані нею підстави для поновлення строку апеляційного оскарження будуть визнані неповажними, суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження.

Отже, вирішуючи питання про відкриття апеляційного провадження, апеляційний суд не виконав вимог ч. 3 ст. 297 ЦПК України та не залишив апеляційну скаргу без руху для наведення заявником інших поважних причин пропуску строку апеляційного оскарження, і лише після цього можливо вирішувати питання про відкриття чи відмову у відкритті апеляційного провадження.

 

Із повним текстом ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у цій справі (№6-13861 св 16) можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення