До уваги платників судового збору!

05.01.2017 15:11

Відповідно до Закону України від 06 грудня 2016 року № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» змінено розміри судового збору та пільги щодо його сплати, що набули чинності з 1 січня 2017 року.

У Законі України «Про судовий збір» відповідно до вказаних змін:

1) у статті 4:

частину першу викладено в такій редакції:

«1. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі»;

у частині другій слова «мінімальної заробітної плати» замінено словами «прожиткового мінімуму для працездатних осіб»;

2) частину першу статті 5 доповнено пунктами 18–20 такого змісту:

 «18) Пенсійний фонд України та його органи, органи Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального страхування України;

19) органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчі органи міських рад, на які покладено завдання щодо вирішення питань соціального захисту населення;

20) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, структурні підрозділи виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, на які покладені функції із здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення».

 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року становить 1600 грн (стаття 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення