«Часопис цивільного і кримінального судочинства» став фаховим виданням!

17.05.2016 16:58

На засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 12 травня 2016 року прийнято рішення про включення офіційного друкованого органу Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного журналу «Часопис цивільного і кримінального судочинства» до Переліку наукових фахових видань України.

Так, згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2016 року № 515 Часопис входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом «Юридичні науки».

Запрошуємо науковців, юристів-практиків до співпраці на сторінках Часопису. Чекаємо на ваші наукові дослідження із проблем цивільного і кримінального матеріального та процесуального права, судоустрою, судочинства, статусу суддів та з питань, які кореспондуються з тематикою видання та повноваженнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Адреса для надсилання матеріалів zuy@sc.gov.ua.

З вимогами до наукових статей можна ознайомитись тут.

Меню
Рух справ
Контакти:
Судовий збір
Офіційне видання
Повідомити про корупційне правопорушення